HANS WITTRUP:
ETT LIV FÖR MEDICINSK VETENSKAP OCH FÖRETAGARE

Hans Wittrup är VD och styrelseordförande i Medpro Clinic Group i Sverige. Hans intresse för
hälso- och sjukvård uppstod redan 1992 då han tog sin läkarexamen. Detta blev startskottet
för ett liv dedikerat läkarkonsten och entreprenörskap.

Parallellt med sina studier till läkare och forskningsprojekt grundade Hans Wittrup 1998 ett Norskt rekryteringsföretag som fokuserade på stafettläkare såväl som rekryteringen av läkare till fasta positioner i England, Sverige, Norge och Danmark. De positiva upplevelserna av att driva och slutligen framgångsrikt sälja rekryteringsföretaget 2011 ledde till Hans Wittrups intresse för att återigen bygga något från grunden. Oförutsägbarheten och spänningen i att bygga något helt nytt gav drivkraft till Hans Wittrups vision, Medpro Clinic, som 2007 kom att överta sin första vårdcentral i Trollhättan, Sverige.

Idag är Hans Wittrup VD för Medpro Clinic som består av sex vårdcentraler med 47 000 listade patienter. Utöver detta har Medpro sex rehabiliteringscenter och en dermatologisk och kardiologisk specialklinik. Totalt omsätter Medpro gott 300 miljoner kronor.

Hans Wittrups Karriär i urval:

 • 1992: Läkarexamen.

 • 1993: Godkänd USMLE med rätt att praktisera som läkare i USA.

 • 1994-2000: Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Universitetshospital.

 • 2000-2003: Anestesiavdelning vid Herlev Universitetshospital och
  Rigshospitalet.

 • 1998: Ph.d. med avhandlingen: Variation in the lipoprotein lipase gene:
  influence on lipids and on risk of ischemic heart disease.

 • 1995-2000: Ett stort antal muntliga presentationer vid internationella kongresser, föreläsare för medicinska studenter och yngre läkare. Tilldelas många stipendier och forskningsmedel samt granskningserfarenhet från tre internationella vetenskapliga tidsskrifter.

 • 1998: Grundar Medpro.

 • 2003: VD och styrelseordförande i Medpro Clinic Group.

 • 2007: Första vårdcentralen övertagen i Trollhättan.

 • 2010: Fullföljer en hel ”Ironman” (3,86 km simmning, 180 km cykling, 42,2 km löpning).

 • 2011: Medpros rekryterings och bemanningsavdelning säljs till Transmedica.

 • 2020: Medpro Clinic Group omsätter drygt 300 miljoner kronor och har 250 anställda.

HANS WITTRUPS LEDARSTIL

Hans Wittrup försöker alltid få ny kunskap och brinner för att inspirera.

Hans Wittrups ledarskaps stil kan beskrivas som frihet under ansvar. En bra arbetsmiljö handlar enligt Hans Wittrup om att kunna lita på sina medarbetare, samtidigt som det finns utrymme för att säga vad man tycker utan att någon tar det personligt. Om något till exempel inte fungerar måste det vara så pass högt i tak att man känner sig fri att påtala det.

Det är den här ledarstilen som Hans använder och så har det varit sedan Medpro startades. Hans Wittrup är inte rädd för att ta konflikter, han snarare tycker om dem.

En konflikt är en möjlighet att bli klokare och ett tillfälle att utmana sina egen ståndpunkt. Visar det sig att han har begått ett misstag är han den förste att erkänna det. Man måste misslyckas för att bli klokare, även om det innebär att du exponerar dig själv.

Hans Wittrups stora driv för skapande och att utveckla sig själv som entreprenör överskuggas måhända endast av hans önskan om att utveckla sina medmänniskor. Han beskriver sig själv om en inspiratör och det är just det han vill, att inspirera andra människor. Om han ser att någon har talang så kommer han att göra allt för att ge den personen alla möjligheter att utvecklas och därigenom blomstra. Han ser det som så, att du är skyldig att använda de talanger du har men även att utveckla de du ser runt om kring dig, allt annat är slöseri.

Följ Hans Wittrup