HANS WITTRUP OCH MEDPRO GÅR HAND I HAND

Ursprungligen startade Hans Wittrup Medpro som ett sidoprojekt.

Idag är företaget kontaktpunkten för honom och 250 anställda.

Det ursprungliga företaget var ett rekryterings och bemanningsföretag där Medpro bidrog med läkare till det offentliga sjukvårdssystemet, NHS, i England, Privataprivata kliniker i Storbritannien samt till stora delar av hälsovårdssektorn i Skandinavien.

Som kuriosa var det Medpro som i slutet a 2003 var ansvarig för hela planeringen och genomförandet av operationerna av grå starr på 220 patienter i Gibraltar. Som resultat kunde man i mitten av december samma år se flertalet människor gå runt med lapp för ögat längs Gibraltars huvudgator.

När företaget så slutligen såldes 2011 var det bland de tre största rekryteringsföretagen för läkare i Skandinavien. År 2007 startades Medpro Clinic Group och i samband med detta förvärvades den första vårdcentralen i Trollhättan, med mer än 12000 listade patienter. Sedan 2019 har Medpro Clinic nästan 50 000 listade patienter och cirka 250 anställda med en årsomsättning på drygt 300 miljoner kronor.

Hans Wittrup Wittrup är innovationen förkroppsligad och han strävar efter att förverkliga sina drömmar. Tack vare detta var övergången från klinisk läkare och forskare till entreprenör med eget ansvar för sitt eget företag smidig.

Han var väl medveten om att det skulle krävas hårt arbete för att bygga ett nytt företag från grunden, antalet gånger han kört pannan i väggen oräkneliga. Men det är så han vill ha det. Att arbeta hårt för att slutligen kunna njuta. Samtidigt måste det finnas glädje i det hårda arbetet, något som Hans Wittrup även predikar för sina anställda. Han tror att du ger bäst service och är en god kollega om du finner ditt jobb roligt.

Mot bakgrund av detta arbetar inte Medpro mot ett kvantitativt mål, utan efter företagets tre värderingar. Glada, att kunna hjälpa våra patienter efter bästa förmåga. Modiga, att vandra vägar ingen tidigare vågat gå. Ärliga, i hur vi gör affärer.

Följ Medpro Clinic